kiemplantje in handen zwarte achtergrond

Voor vluchtige verbindingen is de blootstellingsroute 'inhalatie binnenlucht' vrijwel altijd doorslaggevend voor het berekende risico. Aanvullend op de berekening van een blootstellingsdosis, toetst Sanscrit de berekende binnenluchtconcentratie aan de Toelaatbare Concentratie in Lucht (TCL). Dit leidde in de praktijk tot misverstanden wanneer blootstelling aan binnenlucht niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij afwezigheid van binnenruimten.

Wanneer in Stap 3 van Sanscrit de blootstellingsroute 'inhalatie binnenlucht' wordt uitgeschakeld, wordt niet langer getoetst aan de TCL. Een overschrijding van de TCL leidt daarmee ook niet langer tot het oordeel 'spoedeisend'/onaanvaardbaar risico. In de praktijk werd al op deze wijze getoetst indien er geen sprake is van blootstelling aan binnenlucht. Om tot het juiste oordeel te komen, werd in die gevallen bijvoorbeeld de berekende binnenluchtconcentratie overschreven door een lage fictieve waarde. Na deze update is dat niet langer noodzakelijk.

Naast bovenstaande aanpassing bevat de huidige update enkele bugfixes in de risicotoolbox, Volasoil en Sedias. Raadpleeg de versiehistorie voor een volledig overzicht van alle aanpassingen.