Het is zover, De bèta versie van de Risicotoolbox grondwater is beschikbaar. Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen in deze nieuwe module. De Risicotoolbox grondwater is ontwikkeld in het kader van de Omgevingswet en biedt de bevoegde gezagen ondersteuning bij keuzes voor het grondwaterbeheer. U kunt de Risicotoolbox grondwater benaderen via de pagina Beoordelen en Toetsen. Wij nodigen u graag uit om eventuele feedback te delen met webmaster@risicotoolboxbodem.nl