De laatste jaren zijn veel bodemverontreinigingen opgeruimd, maar in sommige wijken van steden is de aanwezigheid van lood in de bodem nog steeds een punt van aandacht. Lood heeft effect op de ontwikkeling van de hersenen. Vooral bij jonge kinderen kan dit tot een verlies van enkele IQ-punten leiden. Het is belangrijk dat, op plaatsen waar kinderen in contact kunnen komen met bodemlood, gemeenten en bewoners maatregelen nemen om de blootstelling tot een zo laag mogelijk niveau terug te brengen.

De module diffuus lood stelt gemeenten en andere overheden in staat om zogenaamde 'aandachtsplekken' in beeld te brengen. Dit zijn plekken waar de bodemkwaliteit onvoldoende is voor het (beoogde) bodemgebruik. De module rekent voor meerdere zones binnen een gebied en maakt het mogelijk om, indien relevant, de totale blootstelling op te tellen.

In de afgelopen periode zijn de eerste ervaringen opgedaan bij overheden met het de aanpak van lood op gebiedsniveau. Deze ervaringen zijn meegenomen bij de ontwikkeling van de module. Zo is het mogelijk om het effect van maatregelen door te rekenen.

In de loop van 2018 zal het gebruik van de module geëvalueerd worden en zal de module aangevuld worden met de laatste inzichten. Feedback over het gebruik van de module kunt u sturen naar webmaster@risicotoolboxbodem.nl.

Naar de module diffuus lood