In de nieuwe versie van de module diffuus lood is het mogelijk om het effect van een gebruiksmaatregel op het terugbrengen van de hoeveelheid grondingestie aan te passen. Voor gebruik van deze functie dient een verwijzing naar het onderzoek naar de effectiviteit van de maatregel bijgevoegd te worden.  Daarnaast is ook de standaardwaarde voor de relatieve orale beschikbaarheid van 0.7 naar 0.74 aangepast, in lijn met de Circulaire bodemsanering.