computermuis

In het project NIBO (Normen en Instrumentarium Bodem) wordt gewerkt aan de vernieuwing van het risico-instrumentarium voor de beoordeling van de chemische kwaliteit van bodem en grondwater. Alle beschikbare instrumenten zullen ontsloten worden vanuit de portal RisicotoolboxBodem.nl. Daartoe behoren bekende instrumenten, zoals Sanscrit, die onder het overgangsrecht beschikbaar zullen blijven. Daarnaast wordt het bestaande instrumentarium aangepast aan de werkwijze van de Omgevingswet. Hiervoor worden ook nieuwe instrumenten ontwikkeld, zoals de Risicotoolbox Grondwater.

Vooruitlopend op het aanbieden van het vernieuwde instrumentarium, schakelt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu al over op deze portalstructuur. Deze vernieuwde pagina’s zijn daarvan het eerste resultaat. De komende tijd wordt er meer bekend gemaakt over NIBO en het nieuwe instrumentarium en wordt u als gebruiker uitgenodigd om mee te denken over de ontwerpen.