De risicotoolbox wordt in opdracht van het ministerie van IenM gebouwd en onderhouden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) in samenwerking met Bodem+. De helpdesk voor de Risicotoolbox wordt verzorgd door Bodem+.

 

RIVM logo
Logo Rijkswaterstaat

 

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat