De risicotoolbox wordt in opdracht van het ministerie van IenM gebouwd en onderhouden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) in samenwerking met Bodem+. De helpdesk voor de Risicotoolbox wordt verzorgd door Bodem+.

 

RIVM logo
Logo Rijkswaterstaat

 

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat