[Niet ingelogd]
RisicotoolboxBodem - home
Skip Navigation LinksStartpagina > Tools > Lokale Maximale Waarden
Rekenen aan Lokale Maximale Waarden en de actuele Bodemkwaliteit
De risicotoolbox bevat momenteel twee online modules die gebruik maken van één rekenkern. De eerste module berekent volgens de bepalingen uit het Besluit Bodemkwaliteit de gevolgen van Lokale Maximale Waarden voor de betreffende actuele of toekomstige bodemfunctie. De tweede module rekent risico’s van de actuele bodemkwaliteit door.

Tool gevolgen Lokale Maximale Waarden
Met behulp van de tool "gevolgen Lokale Maximale Waarden" worden de risico's berekend van een voorgestelde set van concentratienormen die betrekking hebben op een lokale situatie. De onderliggende berekeningen en risicogrenzen worden ook gebruikt voor de afleiding van de generieke Maximale Waarden. In de Tool Lokale Maximale Waarden worden de berekeningen echter daar waar mogelijk toegespitst op de lokale situatie.

Deze module “gevolgen Lokale Maximale Waarden” gaat er vanuit dat de Lokale Maximale Waarden reeds door het bevoegd gezag zijn bepaald. De gevolgen van Lokale Maximale Waarden kunnen worden berekend binnen de randvoorwaarden die zijn vastgelegd in het Besluit Bodemkwaliteit. De ondergrens wordt gevormd door de AW2000 waarde. De bovengrens wordt bepaald door het Sanscrit niveau (onaanvaardbaar risico). Ter bepaling van de bovengrens dient het programma Sanscrit te worden gebruikt. Onderdeel van de risicotoolbox is een instructie waarin staat beschreven hoe Sanscrit in dit kader toegepast dient te worden.

Tool gevolgen Actuele Bodemkwaliteit
Met deze module kunnen de bevoegde gezagen in beeld brengen wat mogelijke risico’s zijn corresponderend met ingevoerde sets van gegevens over de actuele bodemkwaliteit. Het kan hier naar keuze gaan om invoer van gemiddelden, P50- of P80 waarden, etc. Ook kunnen de bevoegde gezagen onderzoeksgegevens over biobeschikbaarheid invoeren. Deze module biedt tevens de mogelijkheid om voor grotendeels verharde gebieden de ecologische risico’s wel of niet mee te berekenen. De uitkomsten van dergelijke berekeningen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als eerste ondersteuning van decentrale overheden bij het onderbouwen van een keuze van Lokale Maximale Waarden.

Verdere ontwikkelingen
Na 2007 worden de risicotoolbox en Sanscrit geïntegreerd. Ook zal de risicotoolbox uitgebreid worden met risicomodules die de decentrale bevoegde gezagen gericht ondersteunen bij het bepalen van de Lokale Maximale Maarden. Deze uitbreidingen van de risicotoolbox zullen voortbouwen op de methoden die gebruikt zijn voor de risicomodule “gevolgen Lokale Maximale Waarden”.