RisicotoolboxBodem - home
Skip Navigation Links

Beoordelen van vluchtige verbindingen

Vluchtige verbindingen zijn stoffen met een relatief hoge dampspanning (hoger dan 0,01kPa) bij kamertemperatuur. Door deze eigenschap kunnen dit soort verbindingen zich door de bodem verplaatsen naar de binnenlucht van huizen en andere gebouwen die zich boven de verontreiniging bevinden.

De helpdesk Sanscrit krijgt regelmatig vragen over het toetsen en beoordelen van dit soort verbindingen in uiteenlopende situaties. Het informatieblad 'grip op vluchtige verbindingen' behandelt de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Uiteraard kunt u voor specifieke vragen over de beoordeling van vluchtige stoffen ook contact opnemen met de helpdesk.

Vinylchloride

Vinylchloride (monochlooretheen) is een vluchtige verbinding die wordt aangetroffen in grondwater op verontreinigde locaties. Verontreinigingen van vinylchloride in bodem en gondwater zijn in het algemeen het gevolg van afbraak van verontreinigingen met de oplosmiddelen tetrachlooretheen (per) of trichlooretheen (tri). Deze oplosmiddelen worden - onder andere - gebruikt voor de chemische reiniging van textiel en ontvetting.
Vinylchloride kan, net als andere vluchtige verontreinigingen in grondwater, via de bodem uitdampen. De stof kan langs deze route terecht komen in het binnenmilieu. Daar vormt het een risico voor de mensen die in deze ruimten verblijven. In de praktijk blijkt de aanwezigheid van vinylchloride lastig aan te tonen door middel van metingen én lastig te voorspellen met modellen. Waarschijnlijk wordt dit verklaard door de hoge vluchtigheid van de stof en doordat de stof kan worden afgebroken in de toplaag van de bodem.

Op dit moment wordt onderzocht of en hoe de afbraak van vinylchloride beter kan worden voorspeld door modellen. Tevens is hierbij nagegaan wat de meest geschikte en gevalideerde methoden zijn om het vluchtige vinylchloride goed te meten. Op basis van de eerst fase van deze studie is een meetadvies beschikbaar, waarin geadviseerd is over geschikte methoden voor het meten van vinylchoride. In aanvulling hierop wordt een vergelijking gemaakt van verschillende monsternamemethoden, om vast te stellen of de aangegeven methoden voor de bepaling van vinylchloride in bodem- en binnenlucht in de praktijk functioneren en hoe de methoden zicht onderling verhouden.