De risicotoolbox wordt in opdracht van het ministerie van IenM gebouwd en onderhouden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in samenwerking met IPLO. De helpdesk voor de Risicotoolbox wordt verzorgd door IPLO.

logo RIVM

logo IPLO