Contactinformatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u inhoudelijke vragen over de achtergronden bij de risicotoolbox, de werking van de risicotoolbox of de interpretatie van de berekeningsuitkomsten van de risicotoolbox? Neemt u dan contact op met de helpdesk van IPLO.

Sanscrit

Voor vragen en/of opmerkingen over Sanscrit is een speciale helpdesk beschikbaar. Houd u er rekening mee dat de beantwoording van vragen tot een maximum van zeven dagen kan duren.

Technische problemen

Ondervindt u technische problemen bij het inloggen, de werking van de risicotoolbox of heeft u misschien een bug gevonden? Neemt u dan rechtstreeks contact op met systeembeheer door een email te versturen naar webmaster@risicotoolboxbodem.nl