Versiehistorie van de verschillende modules in de Risicotoolbox bodem

Op deze pagina kunt u de aanpassingen die door de jaren heen gemaakt zijn aan de Risicotoolbox bodem bekijken. Voor de Risicotoolbox bodem wordt op 2 manieren een versiehistorie bijgehouden.

De inhoudelijke wijzigingen aan modules zijn wijzigingen aan de modules die een effect kunnen hebben op de uitkomst van berekeningen. Kleine wijzigingen zoals correcties van spelfouten worden hier niet in bijgehouden.
De wijzigingen aan rapportage houden wijzigingen bij aan de uitdraai van de verschillende modules.

U kunt per module de versiehistorie opzoeken door middel van het dropdown menutje. U kunt dan zien welke wijzigingen er in het verleden zijn gedaan aan betreffende module.

Kies een module:

Versiehistorie Modules

Kies een module uit de lijst

Versiehistorie Rapportage

Kies een module uit de lijst