Welkom bij de Risicotoolbox Grondwater

Het beslissingsondersteunend systeem dat u hier gebruikt is een bèta-versie van de Risicotoolbox grondwater (RTBgrondwater). De RTBgrondwater is ontwikkeld in het kader van de Omgevingswet en biedt de bevoegde gezagen ondersteuning bij keuzes voor het grondwaterbeheer.

Omdat de Omgevingswet nog niet in werking is getreden, heeft de RTBgrondwater nog geen formele status. Het kan wel worden gebruikt om inzicht te krijgen in de gebruiksmogelijkheden van grondwater en in de risico’s ten gevolge van stoffen in grondwater. Omdat het een bèta-versie betreft, kan de formele versie in een later stadium worden aangepast voor gebruik binnen de Omgevingswet (per 1 januari 2024).