Beslistabellen

De maatregelen uit het overzicht zijn niet in alle situaties toepasbaar. De omstandigheden op de locatie bepalen voor een groot deel, welke maatregelen zinvol kunnen zijn. Daarom zijn de maatregelen gescoord op relevantie op de volgende onderdelen:

Verontreinigd oppervlak;
Verontreinigingssituatie;
Type verontreiniging;
Toxische druk;


Op basis van en bodemtype (zand, veen, klei):
Natuur inclusief EHS;
Ander groen;
Groen met natuurwaarden;
Landbouw;
Wonen met tuin/Moes- en volkstuinen.