Factsheets maatregelen

Naast de korte beschrijving van de maatregelen in de hoofdrapportage, zijn er ook factsheets gemaakt van de maatregelen. Deze factsheets geven kort weer wat de maatregel inhoudt, wanneer de maatregel toegepast kan worden, wat de neveneffecten kunnen zijn, op welke tijds- en ruimtelijke schaal de maatregel impact heeft, welke nazorg en monitoring nodig is en ten slotte hoe duurzaam de ingreep is.

Maatregelen

1a Af- en ontgraven, diep af- en ontgraven - met/zonder aanvullen
1b Af- en ontgraven, toplaag verwijderen - met/zonder aanvullen (tot 50 cm-mv)
1c Af- en ontgraven, toplaag gefaseerd verwijderen - met/zonder aanvullen
2 Herschikken van grond
3a Isoleren, leeflaag
3b Isoleren, leeflaag met folie
3c Isoleren, leeflaag met bentoniet/trisoplast
3d Isoleren, door afdekken met gebouw en/of verharding
4a In-situ remediatie, natuurlijke afbraak
4b1 In-situ remediatie, gestimuleerde natuurlijke afbraak, inbrengen van bacteriën/voedingsstoffen
4b2 In-situ remediatie, gestimuleerde natuurlijke afbraak, landfarming
4c In-situ remediatie, fytoremediatie i.c.m. maaibeheer
5a Immobiliseren, verhogen van de bodem-pH
5b Immobiliseren, organisch stofgehalte verhogen
5c Immobiliseren, zuurstofverzadiging van bodem aanpassen (door vernatting)
5d Immobiliseren, chemisch vastleggen
5e Immobiliseren, aging (vastlegging door verouderingsproces)
6a Contactmogelijkheden reduceren, vegetatietype aanpassen
6b Contactmogelijkheden, vernatting
6c Contactmogelijkheden, fysieke barrière creëren
6d Contactmogelijkheden, leeflaag aanbrengen
6e Contactmogelijkheden, verharding van verontreinigd oppervlak
6f Contactmogelijkheden, blootstelling in ruimte en tijd beperken
6g Contactmogelijkheden reduceren, omslaan van de bodem
7a Bodemgebruik veranderen (in de tijd), lagere/andere ecologische doelstelling/gebruiksfunctie
7b Bodemgebruik veranderen (in de tijd), uitwisselen van doelen/gebruiksfuncties binnen een gebied
8a Natuurbeheer, successie tegengaan (voorkoming van verzuring)
8b Natuurbeheer, type grazers dat ingezet wordt
8c Natuurbeheer, maaibeheer